Få råd og vejledning i forbindelse med en vandskade

Hos JPH Forsikringsskader A/S kan du få råd og vejledning, hvis du har en vandskade i din bolig.  Hvert år kan medierne berette om skybrud, voldsomme storme og forhøjede vandstande. Disse sæsonbestemte naturfænomener er skyld i oversvømmede kældre og stueetager adskillige steder rundt om i landet og forårsager omfattende vandskader på danskernes boliger. Ikke alle vandskader er dog lige så lette at få øje på. Det gælder blandt andet vandskader, der opstår som følge af andre skader som eksempelvis rørbrud på vand- eller varmeinstallationer eller brud på en kloak. Ligegyldigt hvordan vandskaden er opstået, kan det hurtigt udvikle sig til en langsommelig affære at få udbedret skaden. Det kan derfor anbefales at søge professionel hjælp, hvis din bolig får en vandskade. JPH Forsikringsskader A/S kan hjælpe dig i processen fra udbedring af skaden til reetablering af din bolig.

Vandskade – hvad nu?

I forbindelse med en vandskade er det nødvendigt at tage kontakt til fagfolk og forsikring for at få hjælp til at udbedre skaden. Som udgangspunkt er det vigtigt at få stoppet tilførslen af vand for at undgå, at skaden tager til i omfang. Dernæst skal det vand, der er kommet ind i din bolig, fjernes. Når skaden skal udbedres, er det nødvendigt at fjerne de beskadigede bygningsdele, og sørge for, at de bygningsdele, der skal bevares, bliver tørret. I den forbindelse kan det være nødvendigt at foretage en skimmelafrensning. Det skyldes, at skimmelsvamp kan begynde at gro i løbet af ganske få dage, hvis de rigtige forhold er til stede. Når der er tørt i boligen, og man har sikret sig, at der ikke har udviklet sig skimmelsvamp, kan reetableringen påbegyndes.

JPH Forsikringsskader A/S tilbyder vejledning ved vandskade

Personalet ved JPH Forsikringsskader A/S er uddannet ved Teknologisk Institut og specialiseret i fugtskader. Vi har flere års erfaring med håndtering af bygningsskader – herunder vandskader – og vi står klar til at hjælpe dig, hvis du har en vandskade i din bolig. I samarbejde med de involverede parter – som inkluderer taksator, skadeservice og dig som skadelidte – hjælper vi dig gennem hele processen fra udbedring af vandskaden til reetablering af boligen. Vi gennemgår din bolig for at få et overblik over skadens omfang, foretager kontrolmålinger og lægger en plan for udbedring af skaden og reetableringen. Og vi sørger hele tiden for, at du føler dig tryg i processen. Send en mail til jes@jph.dk eller ring til os på telefon 98 84 11 55 og lad os fortælle dig, hvad vi kan gøre for dig, hvis du har fået en vandskade på din bolig.